Vidensbank

ASA LASER Vidensbank

Energy for Health

Energy for Health er et tidsskrift, der udgives af ASAcampus (samarbejde mellem ASAs forskningsafdeling og Institut for Eksperimentel biomedicinsk og klinisk videnskab ved University of Florence) og som benyttes til at formidle videnskabelig viden og studier om laserterapi og magnetterapi.

I Energy for Health præsenteres resultaterne af grundlæggende og kliniske undersøgelser, der er foretaget i Italien og i udlandet. De artikler, der skal offentliggøres, vælges ved hjælp af en peer review -proces.

Energy for Health har i over ti år givet mulighed for forskere, læger og internationalt anerkendte specialister at have en åben diskussion og et naturligt kontaktpunkt til udveksling af erfaringer og viden.

Link til Energy for Health database: 

https://www.asalaser.com/en/research-training/scientific-review/archive


Databasen

Via nedenstående link kan findes mange videnskabelige resultater/studier, som alle tager udgangspunkt i brugen af ASA-enheder – både inden for laserterapi og magnetterapi. Alle studierne er på engelsk.

Disse undersøgelser og studier vil vokse med tiden givet den omfattende brug af ASA-behandlinger over hele verden.

https://www.asalaser.com/en/research-training/asa-research-library